Ron Brown record
YearSchoolWonLostTitle
2015Triton 2 8  
2016Triton 2 9  
2017Triton 8 4  
2018Triton 9 4  sectional